جهان > مجامع‌ جهانی – همشهری آنلاین:کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، انتخاب یوکیا آمانو توسط شورای حکام را به سمت مدیر کل آژانس برای سومین دوره تصویب کرد.

به گزارش ایرنا، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۵) با ریاست آمانو دیپلمات ژاپنی برای سومین دوره چهار ساله بر آژانس از اول دسامبر ۲۰۱۷ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ (۱۰م آذر ۱۳۹۵ تا ۹م آذر ۱۴۰۰) موافقت کرده بود.
دوره ریاست فعلی آمانو تا پایان ماه نوامبر (آبان) امسال ادامه دارد و کنفرانس عمومی آژانس که از روز دوشنبه آغاز شد، انتصاب آمانو را تصویب کرد.
آمانو ۷۰ ساله که از آذر ۱۳۸۸ ریاست این سازمان را بر عهده داشته است، در نشست روز دوشنبه کنفرانس عمومی آژانس سوگند یاد کرد و وعده داد که مطابق با مقررات آژانس و بدون تاثیر گرفتن از فشارهای خارجی به کار حرفه ای خود ادامه دهد.
آمانو در آغاز جلسه روز دوشنبه کنفرانس عمومی همچنین در سخنانی بار دیگر اجرای تعهدات ایران در برجام را مورد تاکید قرار داد و خلاصه ای از برنامه های آژانس را ارائه کرد.

Powered by WPeMatico