بهترین عایق برای بیمارستان

از فاکتورهای مهم هر بیمارستان به عنوان یک محیط درمانی، ایجاد آسایش حرارتی و صوتی مطلوب است. اهمیت ایجاد محیطی با دمای مناسب در زمستان و تابستان و همچنین محیطی آرام و به درو از سر و صدا در بیمارستان ها بر کسی پوشیده نیست. متاسفانه بیمارستان ها تحت تاثیر منابع تولید آلودگی صدا قرار دارند که می تواند آسایش بیماران را از بین ببرد. حد مطلوب صدا در اتاق بیماران در بیمارستان ها ۳۰ دسی بل، در اتاق عمل ۳۵ دسی بل و در اتاق انتظار ۴۰ دسی بل است.
باید از ورود صداهای بالا به بیمارستان جلوگیری کرد و به همین دلیل استفاده از عایق صوتی در بیمارستان ها الزامی است.

بهترین عایق برای بیمارستان
بهترین عایق برای بیمارستان

عایق پشم سنگ بهترین گزینه برای عایق کاری بیمارستان ها می باشد. عایق صوتی پشم سنگ به دلیل ساختار فیبری بازی که دارد باعث کاهش عبور صدا و کاهش جذب آن می شود. پشم سنگ باعث کاهش انرژی صدا در هنگام عبور از آن می شود و این مانع از ورود صدا و یا خروج آن می شود.
علاوه بر این پشم سنگ یک عایق حرارتی با ضریب انتقال حرارت پایین و راندمان بالا می باشد که این ویژگی در کنار عایق صوتی بودن آن، باعث می شود که انرژی کمتری در بیمارستان ها صرف گرم کردن (در زمستان) و خنک کردن (در تابستان) محیط شود می شود. کاهش مصرف انرژی برابر با کاهش هزینه های بیمارستان است.

از مزیت های دیگری که عایق صوتی حرارتی پشم سنگ دارد، ضد حریق بودن آن است. در هنگام آتش سوزی، چون بیماران از سلامت کامل برخوردار نیستند، آسیب پذیرتر از افراد معمولی می باشند. عایق پشم سنگ به عنوان یک عایق ضد حریق عمل می کند و مانع از انتشار آتش به قسمت های دیگر می شود و این زمان لازم را برای نجات جان بیماران فراهم می کند. علاوه بر این پشم سنگ در مواجه به آتش از خود دود سمی منتشر نمی کند که باعث خفگی بیماران و کارکنان بیمارستان شود، این نیز یک مزیت دیگر عایق پشم سنگ به حساب می آید.

پشم سنگ از نظر بیولوژیکی بی اثر است و محیط مناسبی برای رشد باکتری ها، قارچ ها، کپک ها و حشرات نمی باشد.

منبع: http://paramisrockwool.com/fa/blog/203-%…9%87%D8%A7

پاسخ ترک