بزرگترين استخر دنيا در شيلی به وسعت يك دريا

?تصاوير بالا در اوایل سال ۲۰۰۸ تهيه شده كه بزرگترين استخر دنيا را نمایش می دهد.
این استخر که نام آن در کتاب گينس ثبت شده است در کشور شيلی شهر الگرابو Algarrobo , Chilie قرار دارد و طول آن ۱۰۱۳ متر است و محوطه ای به وسعت ۸ هکتار را پوشش داده و مجموعا ۲۵۰٫۰۰۰ متر مربع آب را در فضاي خود جاي داده است !!!
اين استخر با قايق و کشتی های کوچک قابل کشتی رانی است.

پاسخ ترک

1 × 4 =