بزرگترین استخر دنیا در شیلی به وسعت یک دریا

?تصاویر بالا در اوایل سال ۲۰۰۸ تهیه شده که بزرگترین استخر دنیا را نمایش می دهد.
این استخر که نام آن در کتاب گینس ثبت شده است در کشور شیلی شهر الگرابو Algarrobo , Chilie قرار دارد و طول آن ۱۰۱۳ متر است و محوطه ای به وسعت ۸ هکتار را پوشش داده و مجموعا ۲۵۰.۰۰۰ متر مربع آب را در فضای خود جای داده است !!!
این استخر با قایق و کشتی های کوچک قابل کشتی رانی است.

پاسخ ترک