Jahan, [19.07.15 11:11]

برج ایفل در شمار آثار ارزشمند معماری جهان است که اکنون به سمبل فراموش نشدنی شهر پاریس تبدیل شده است. سال گذشته، طبقه‌ی نخست این برج شاهد یک سری تغییرات و بازسازی‌های متعدد بود که ظاهر و امکانات آن را تا حدودی بهبود بخشید. در ادامه به روند بازسازی و تغییرات انجام شده در این برج خواهیم پرداخت.

پاریس شهر زیبایی است، این شهر القاب متعددی دارد. از جمله آن را شهر نور(la ville lumière) و عروس شهرهای جهان نامیده‌اند. القابی که با توجه به پیشینه‌ی غنی ادبی و فرهنگی این شهر و درخشش شب هنگام آن، چندان هم جای تعجب ندارد.

photo_2015-07-19_22-08-49 photo_2015-07-19_22-08-50 photo_2015-07-19_22-08-51 photo_2015-07-19_22-08-52 photo_2015-07-19_22-08-53 photo_2015-07-19_22-10-19 photo_2015-07-19_22-10-23 photo_2015-07-19_22-10-26 photo_2015-07-19_22-10-30 photo_2015-07-19_22-10-34 photo_2015-07-19_22-13-23 photo_2015-07-19_22-13-27 photo_2015-07-19_22-13-31 photo_2015-07-19_22-13-43 photo_2015-07-19_22-13-46 photo_2015-07-19_22-29-22 photo_2015-07-19_22-29-25 photo_2015-07-19_22-29-29

 

پاسخ ترک

پنج − دو =