باوهاوس و پیدایش پیشکسوتان

باوهاوس (آلمانی: Bauhaus، به معنی خانه معماری) نام یک مدرسهٔ معماری و هنرهای کاربردی در آلمان بود که از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ به پرورش هنرمندان پرداخت و نقش مهمی در برقراری پیوند میان طرح و فن ایفا کرد. آموزه‌های آن پیش و پس از انحلال به عنوان نماد مدرنیته شناخته شد و در سالهای بعد نیز پیروانی داشت. این آموزه‌ها جنبش هنری‌ای با همین نام به وجود آورد که از جریانات مهم و تأثیرگذار قرن بیستم محسوب می‌شود.

مدرسه باوهاوس در سه شهر آلمان، در سه دوره زمانی (وایمار از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۵، دسائو از ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۲ و برلین از ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۳) و تحت مدیریت سه معمار (والتر گروپیوس از ۱۹۱۹ تا ۱۰۲۷، هانس مه یر از ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۰ و لودویگ میس ون دروهه از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳) به فعالیت پرداخت.

یکی از مهمترین جریانات مدرن که آن نیز جزو شاخه‌ی سوم می‌باشد، تأسیس مدرسه‌ی باووهاوس در سال ۱۹۰۶ در ویمار آلمان است. “والتر گریپیوس” مهمترین رئیس این مدرسه می‌باشد. گریپیوس تکنولوژی را یک موضوع مستقل از هنر نمی‌دانست و بر این نظر بود که در تکنولوژی و تولیدات صنعتی، زیبایی و هنر وجود دارد. از نظر وی و سایر همفکران او زیبایی هواپیما در پرواز، لوکوموتیو در حرکت بر روی ریل و دستگیره در باز کردن در است. شعار مدرسه‌ی باووهاوس، فرم تابع عملکرد، و به طور خلاصه می‌توان گفت که عمده تفکر باووهاس این بود که هنرمند، صنعت‌گر است . صنعت‌گر، هنرمند.

تاریخچه نهضت مدرن نیز،مانند همه دگرگونی هایِ مهم تاریخی،سرشارازدستاوردهای فردی واجتماعی است ونمی توان آن رابه مکان معین یامحیط فرهنگی خاصی نسبت داد.

درابتدا میتوان شرح فهرست واری ازتجربه های دهۀ اولیۀ حیات نهضت مدرن ارائه کردوقبل ازهمه ازبین آنهابه دوتجربه نوآورانه پرداخت که هردوآگاهانه ازسنت فاصله گرفتند و،باوجود وجهه اشتراک گوناگون ،کاملا مستقل از یکدیگرعمل کردند. یکی تجربه آموزشی والترگروپیوس وهمکارانش درباوهاس ودیگری تجربه لوکوربوزیه به عنوان معمار درگیرمسائل پس ازجنگ جهانی اول. مهمترین این تجربه هاآثار مندلسون در آلمان ،سیر تطور میس وان درروهه ازنوومبرگروپه تا ورکبوند،پروژهای آود برای شهرداری روتردام وآثار دودوک درهیلورسوم است. مندلسون یا دو استاد هلندی یاد شده تاکیدی است بر توانایی نهضت مدرن درجلب گرایش های مختلف آوانگارد که در بحبوحه جنگ بارور شدند؛

پاورپوینت شامل ۱۴۷ اسلاید می باشد

لینک دانلود باوهاوس و پیدایش پیشکسوتان

پاسخ ترک