اجتماع > اجتماعی – شانگهای> ‌مردی اهل شانگهای چین پس از دریافت هزاران یوآن چینی قصد داشت از بانک خارج شود که ناگهان باد تمام اسکناس‌های او را برد و کف زمین پهن کرد.

نکته جالب ماجرا این بود که از هزاران اسکناس این مرد حتی یکی هم گم نشد و رهگذر‌ها تمام آنها را برای مرد خوش‌اقبال جمع‌آوری کردند. گفتنی است؛ رویداد مشابهی نیز در سال ۲۰۱۵و در استان آن هوئی چین برای یک زن رخ داد.

Powered by WPeMatico