وقتی بدشانسی به کسی رو میکند ممانعت از آن هم کار دشواری میشود،مردی اهل شانگهای چین که با دریافت هزاران یوآن چینی قصد داشت از بانک خارج شود با بدشانسی روبرو شد.به محض خروج این مرد از بانک یک تندباد ناگهانی شدید شروع به وزیدن کرد و تمام پول های او را با خود برد.

باد تمام پولهای این مرد بد شانس را برد (عکس)

باد تمام پولهای این مرد بد شانس را برد (عکس)

این مرد مات و مبهوت شاهد پراکنده شدن و رقص پولهایش در هوا بود، مانده بود و نمی توانست کاری انجام دهد. به گزارش ایران ناز اما این تمام ماجرا نبود. بلافاصله بعد از وقوع این اتفاق تمام رهگذران و عابران پیاده که شاهد این صحنه بودند وارد خیابان شدند و با جمع آوری پول های این مرد، آن را به وی بازگرداندند.

باد تمام پولهای این مرد بد شانس را برد (عکس)

گفتنی است؛ حادثه مشابه ای نیز در سال ۲۰۱۵ و در استان ” آن هوئی” چین برای یک زن رخ داد که در آن حادثه نیز رهگذران به کمک وی شتافته بودند و تمام پول او را برایش جمع آوری کردند درود بر انسانهای با وجدان.

باد تمام پولهای این مرد بد شانس را برد (عکس)

Powered by WPeMatico

پاسخ ترک