این ساختمان میتواند برای دنبال کرد مسیر خورشید تغییر شکل دهد.

پاسخ ترک

20 − هفده =