این ساختمان میتواند برای دنبال کرد مسیر خورشید تغییر شکل دهد.

پاسخ ترک

شانزده − 10 =