این است علی دایی؛بدون ژست و بدون ادا

ورزش > لیگ برتر – حالا دیگر همه می‌دانند که دایی اگر کاری می‌کند از روی ریا یا برای نشان دادن خودش نیست.

افشین خماند:حواسش نبود،یعنی این طور نبود که یک دوربین را بکارد ،حتی در آخر فیلم وقتی می خواست عکس یادگاری بگیرند هم نمی دانست که یک گوشی دوربینش را به سوی نشانه گرفته تا آن جمله شاهکارثبت شود؛فقط دست پدرو مادر،فهمیدی! وقتی پسرک را بوسید،وقتی انگشت دستش را به سوی او گرفت …خشمی واقعی را می شد در رفتار و جملاتش حس کرد،درست مثل این که گلی خورده است و باخته…همه هم می دانند که او از باختن متنفر است…علی دایی اصل جنس است،معترض،شاکی ،یاغی زیاد داشتیم اما او نه اعتراضش ،نه حمایتش ژست نیست،تیپ نیست او آدمی است با اصول خودش،نه این که همه این اصول درست باشد یا آن که همه موضع گیری هایش عین صواب اما همه در یک چارچوب کلی تعریف می شود،خارج نمی زند…برای همین است که هیچ کس نمی تواند بگوید اداست،ریاست علی دایی با همین پرنسیب های اخلاقی است که تبدیل به همان آدمی شده که شاید بتوان از او  در لحظه ها دلگیر شد اما در یک بازه طولانی همیشه همان آدمی است که می توان دوستش داشت،باید دوستش داشت مگر چند نفر مثل او داریم؟

۲۵۱ ۴۱

Powered by WPeMatico

پاسخ ترک