امام صادق علیه،السلام فرمودندنفس کشیدن کسیکه بخاطر ظلمی که به ماشده اندوهگین است، تسبیح خدا است

بسم،الله،الرحمن،الرحیم

عن الصادق علیه،السلام:
نفس المهموم لظلمناتسبیح وهمه لنا عبادة وکتمان سرناجهادفی سبیل الله.
ثم قال ابوعبدالله علیه،السلام: یجب ان یکتب هذاالحدیث بالذهب.
( امالی شیخ مفیدره ص۳۳۸)

امام صادق علیه،السلام فرمودند:
نفس کشیدن کسیکه بخاطر ظلمی که به ماشده اندوهگین است، تسبیح خدا است وآن اهمیتی که در ذهن وقلبش به ما میدهد (وامورمربوط به مارا مهم ، یا مهم تر از هرکار دیگری میداند)همین درگیربودن واهمیت دادن ذهنش نسبت به امورما، عبادت است؛ و رازداری اونسبت به اسرارما ( که هرمطلبی راجع به مارا به کسانیکه ظرفیت شنیدن سخنان خاصی ازماراندارند ویا باشنیدن برخی مطالب ما به تشیع وشیعیان آسیب می رسانند) این کنترل زبان ورازداری جهاد فی سبیل الله است.
سپس امام صادق علیه،السلام فرمودند: بایداین حدیث با طلا نوشته شود.

پاسخ ترک

6 + هفت =