اتفاق شوم برای مامور خانم سرشماری

در یک اتفاق تلخ در بروجرد مامور خانمی که برای سرشماری نفوس به یک مجتمع مسکونی مراجعه میکند دچار سانحه ای تلخ میشود . به گزارش ایران ناز دختر جوانی که به عنوان مامور سرشماری در بروجرد وارد ساختمانی شده بود دچار حادثه تلخی شد.

ماجرا ازین قرار است که در این اتفاق ناگوار که برای این خانم روی داد .به گزارش ایران ناز بانوی جوان از مأموران سرشماری نفوس و مسکن در بروجرد هنگام انجام وظیفه سوار بر آسانسور یک ساختمان به پایین سقوط کرد و مجروح شد.

قربانی ۲۹ ساله پس از سوار شدن به آسانسور، هنگامی که برای سرشماری از خانواده ها به طبقات بالایی ساختمان میرفت ناگهان اتاقک آسانسور به پایین سقوط کرد و به داخل چاله کف ساختمان افتاد.

مأموران آتش نشانی بروجرد پس از دریافت خبر این حادثه به محل اعزام شدند و مأمور سرشماری را که مجروح شده بود از چاله آسانسور بیرون آوردند و امدادگران اورژانس او را به بیمارستان انتقال دادند.

مطالب مرتبط:

 

پاسخ ترک