فرهنگ > هنر – همشهری آنلاین:
کاشی ماندگار توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بر سر در خانه تعدادی از هنرمندان و پیشکسوتان حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر نصب می‌شود.

طرح کاشی ماندگار بر اساس وظایف سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری جهت حفظ میراث فرهنگی ناملموس و معنوی ایران، وظیفه شناسایی و معرفی محل سکونت هنرمندان، اهالی فرهنگ، علم و دین را بر عهده دارد.

شخصیت‌هایی که در قالب این طرح قرار می‌گیرند شامل چهره‌های ماندگار، شاخص و تاثیر گذار در یک رسته فرهنگی و هنری هستند که در دوره فعالیت خود مرزهای جدیدی در فرهنگ کشور ترسیم کرده یا در جهت حفظ و حراست از یک یا چند حوزه میراث هنری،  فرهنگی و معنوی ایران تلاش کرده‌اند.

این طرح در ۲۷ اردیبهشت ۹۶ با نصب اولین کاشی بر سردر خانه ایران درودی، نقاش ایرانی آغاز شد.

Powered by WPeMatico

پاسخ ترک